Hans Achterhuis
Denker des Vaderlands 2011-2013René Gude
Denker des Vaderlands

René Gude is Denker des Vaderlands. In mei 2013 volgde hij Hans Achterhuis op.

Gude is al ruim twintig jaar bezig met het populariseren van filosofie. Hij was hoofdredacteur van Filosofie Magazine en directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Volkskrantjournaliste Wilma de Rek publiceerde onlangs het boek
Stand-up filosoof; de antwoorden van René Gude waarin de Denker des Vaderlands in tal van interviews uitlegt hoe we het met onszelf, met elkaar en met de wereld uithouden.

René Gude is een democratisch ingestelde, maatschappelijk bewogen denker die zich inzet voor de popularisering van de filosofie en filosofische verdieping van het onderwijs (bildung). In zijn werk grijpt hij regelmatig terug op de Grieken: hij behandelt onderwerpen door ze in te delen in het klassiek-Griekse driedeling: fysica, logica en ethica. Hij is een pleitbezorger van het optimisme en strijdt tegen doorgeslagen scepticisme.