Marli Huijer

Marli Huijer was van 2015 tot 2017 de eerste vrouwelijke Denker des Vaderlands. Zij sloeg als ‘tussendenker’ weer een andere richting in; denken te midden van mensen, weten waar mensen over praten, voor welke vragen we staan.

Marli Huijer

Huijer noemt zichzelf nadrukkelijk geen kamergeleerde, en pleit voor vrijmoedig spreken in de publieke ruimte. Haar eigen denken typeert zij als tussendenken. “Ik denk vanuit dat wat nu actueel en belangrijk is. Trek ik me terug in een berghut, dan weet ik niet wat er in de samenleving speelt. Ik moet te midden van mensen zijn, weten waar mensen over praten, met welke vragen zij en ik zitten. Een van die vragen is: hoe kunnen we de publieke ruimte vormgeven? Hoe zorgen we dat iedereen meepraat en daaraan bijdraagt?”


Solidarity and COVID-19. A Foucauldian analysis

Solidarity is often presented as a core value underpinning our dealings with the COVID-19 pandemic. Politicians called for it to persuade teenagers and adolescents to help protect vulnerable senior citizens, or to stimulate citizens to unburden the care workers by obeying the social distancing and other anti-corona regulations. Out of solidarity the EU members states decided to provide member states with the lowest rates of vaccination with extra ‘solidarity vaccines’. The United Nations as well as human rights organizations worldwide frequently called for international solidarity among countries to fight the COVID-19 pandemic.


(Samen)leven met corona: Wees lief voor jongeren

‘De een weent, de andere lacht, niet triomfantelijk, maar zacht, bijna verlegen’ dichtte M. Vasalis in 1954 over het einde en het begin van het leven. In het gedicht ‘Het scheepje’, zoals het gedicht heet, zit aan weerskanten van een rivier een vrouw. De ene laat verheugd en fris een scheepje gaan, de andere pakt het zwart en uitgebrand aan. Soms kijken ze elkaar aan. De laatste regels: ‘de een weent, de andere lacht’. Dat is wanneer er halverwege een scheepje vergaat. Zo gaat dat, lijkt Vasalis te zeggen. Mensen sterven. Soms vroeger dan verwacht. Een oordeel geeft ze niet.

  • Lees het weblog voor de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over corona, 8 oktober 2020

Waarom vrije tijd zo belangrijk is (maar we die toch niet nemen)

Waarom is het zo moeilijk om een vrije dag écht vrij te laten zijn? En hoe het komt dat we ons zo vaak opgejaagd voelen? Marli Huijervertelt in deze aflevering van de Minder Werken Podcast over het belang van een ritme vinden in je leven (en vertelt hoe je dat doet). En zijn we eigenlijk écht drukker dan ooit? Hoogleraar Tanja van der Lippe, schrijver van het boek Waar blijft mijn tijd?, heeft het antwoord.


Ritme

Druk, druk druk: de gemiddelde Nederlander heeft steeds meer te doen en steeds minder tijd. Maar hebben we het wel zo druk? Is het niet eerder zo dat onze tijdsbeleving is verstoord? De tijd is in onze beleving niet slechts een opeenvolging van dagen, maar een door cultuur en natuur bepaald geheel van onderbrekingen en afwisselingen. In Ritme brengt Marli Huijer de ritmes in kaart die het leven in onze tijd bepalen. Wat is een verstoord ritme, en wat is een goed ritme? En wat is het belang van ritmes voor onze samenleving?


Wat heeft de slijterij wat de boekwinkel niet heeft?

In het donker en de regen sta ik voor de boekhandel. Alweer lockdown, echt iets om te vergeten. Door het raam zie ik de boekhandelaar bij een leeslamp zitten schrijven. Zou ik op het raam kloppen? In het kerstweekend ben ik begonnen aan De dood in Taormina van Arnon Grunberg. Halverwege moest ik stoppen, de vakantie was voorbij en het boek behoorde mij niet toe.


Woorden waarmee we worstelen: idealen

Van gele hesjes tot wereldwijde klimaatmarsen: anno 2019 gaan mensen weer de straat op. Maar wanneer is er sprake van idealisme? En hoe maak je idealen waar? Met kleine stapjes of met grote sprongen? Is een beter milieu een ideaal of een pure overlevingsstrategie? Zijn mensenrechten een ideaal of zijn ze ingesleten in ons dagelijks leven? Horen idealen altijd positief te zijn of kun je als ideaal ook ergens tegen zijn?


Wat leert Foucault ons over macht?

Hoe zou Foucault kijken naar de samenleving van nu? Filosoof prof. Marli Huijer bespreekt Foucaults iconische werk over macht in een lezing voor het Studium Generale Utrecht op 17 november 2020.


Discipline

In Discipline gaat Marli Huijer in op de moeizame verhouding tussen vrijheid en discipline. Waar komt de weerzin tegen discipline vandaan? Wat betekent het om zonder discipline in een overvloed aan materie, relaties, seks en keuzen te leven? Kunnen we discipline niet uitbesteden? In haar uitdagende nieuwe boek laat Huijer zien dat we discipline niet alleen moeten opvatten als gehoorzaamheid, maar ook als instrument om te bereiken wat we waardevol vinden. Discipline is zo slecht nog niet.


Beminnen. Nieuw licht op seksuele vrijheid

In dit boek bestudeert Huijer de ideologie van de seksuele vrijheid. Hebben we sinds de revolutie van de jaren zestig werkelijk aan vrijheid gewonnen? Onophoudelijk vertellen we of we homo, hetero, polyamoureus, happy single of monogaam zijn. Mensen en culturen die er anders over denken, willen we bekeren tot onze vrijheid. Aandacht voor hoe we beminnen en of we er wel van genieten, is er nauwelijks.


Vooral een tussendenker

Op een zomerse dag reed ik met mijn hondje achterin de fietstas dwars door Amsterdam. Ik wilde twee jongens passeren, van wie de voorste achterstevoren op het draagrek van de fiets zat. Ze slingerden een beetje, ik kon er nauwelijks langs. ‘Jongens,’ riep ik, ‘kan ik er even langs?’ ‘Ja hoor, Denker des Vaderlands!’ Dit soort vrolijke ontmoetingen zal Marli Huijer missen, maar het einde van haar denkerschap ervaart ze ook als een opluchting. “Denker des Vaderlands zijn is ongelooflijk leuk, maar na twee jaar is het ook prettig weer andere dingen te kunnen doen.”

  • Lees het interview van Peter Henk Steenhuis met Marli Huijer over haar aflopend denkerschap in de Trouw van 31 maart 2017