De nieuwe Denker des Vaderlands Paul van Tongeren stelt zichzelf voor. Had hij ooit verwacht dat hij deze eretitel zou krijgen? En hoe gaat hij dit ambassadeurschap invullen? Filosofie gaat over betekenis. In hoeverre kunnen we betekenissen met elkaar delen. Hoe kunnen we met conflicten over de interpretatie van die betekenis omgaan?

Lees verder