Mens en dier zijn níet gelijk

Het moderne denken over dieren die rechten verdienen en de mens die geen vrije wil heeft, verontrust Denker des Vaderlands Paul van Tongeren.

  • Lees het artikel via de volgende link (paywall): Trouw
Mens en dier zijn níet gelijk