‘Zonder betekenis blijven alleen nietszeggende maten over’, column in Filosofie Magazine

Mensen kijken vaak vanuit een behoefte aan zingeving naar de filosofie, zegt Paul van Tongeren in zijn column in Filosofie Magazine. Maar de filosofie levert geen zin, maar ondervraagt de vraag naar zin. “De term ‘zingeving’ is misplaatst: die betekenis geven we immers niet, maar zien we, horen we, voelen we, ruiken we – als we er tenminste aandacht voor hebben. “Denkers des Vaderlands Paul van Tongeren buigt zich over de behoefte aan zingeving. ‘De filosofie ondervraagt de vraag naar zin.’

‘Zonder betekenis blijven alleen nietszeggende maten over’, column in Filosofie Magazine